Vendoram aizliegts:

 

Jūs brīvi izvēlaties Jūsu Pakalpojuma saturu (tajā skaitā informāciju, kas norādīta Jūsu Pakalpojuma aprakstā), tomēr ir atsevišķi ierobežojumi par to, kāda satura Jūsu Pakalpojumi var tikt piedāvāti Klientiem.

 

Šādi Jūsu Pakalpojumi nevar tikt Klientiem piedāvāti:

Klientiem aizliegts:

 

Jūs brīvi izvēlaties Jūsu Pieprasījuma saturu, tomēr ir atsevišķi ierobežojumi par to, kāda satura Jūsu Pieprasījumi tiek apstrādāti (t.i. ir Izpildītājiem redzami).

 

Par šādiem Jūsu Pieprasījumiem Jūs nevarat saņemt Izpildītāju piedāvājumus:

 

Jūsu Pakalpojumi, kuru mērķis vai priekšmets ir:

 

 

 

 

"darbs internetā" vai tamlīdzīgi nekonkrēti darba vai peļņas piedāvājumi;

 

reklamēt, piedāvāt vai veicināt piramīdveida shēmas, neatļautas sacensības, ķēdes vēstules, mēstules un tamlīdzīgas lietas;

 

aizdevumu piešķiršana un saņemšana, kontu papildināšana maksājumu sistēmās, naudas pārskaitījumu veikšana, maksājumu pieņemšana maksājumu sistēmās;

 

lietotāju piesaistīšana trešo personu resursiem, vietnēm vai lietotāju reģistrēšana šādos resursos, vietnēs;

 

trešo personu intelektuālo īpašuma tiesības aizskarošs vai pārkāpjošs,

 

Jūsu Reitinga vai Lietotnes statistikas ietekmēšana (safabricēšana);

 

pornogrāfiska vai erotiska rakstura piedāvājumi, vai kur tiek reklamēti ar pornogrāfiju vai erotiku saistīti pakalpojumi (tajā skaitā intīmpakalpojumi);

 

Pakalpojumi ar absurdu saturu;

 

tabakas izstrādājumi, smēķēšanas piederumi, alkohols, prekursori, narkotiskās un psihotropās vielas, narkotiku saturošo augu audzēšana, kontrolējamie medikamenti, bīstamas vai kaitīgas vielas un produkti, kā arī minēto lietu ražošanas un apstrādes aprīkojums;

 

darbā iekārtošana;

 

ētikas, humānisma, morāles, tikumības vai pieklājības normu pārkāpjošs;

 

pakalpojumi narkotisko vielu, prekursoru, psihotropo vielu vai to analogu glabāšanai, pārvadāšanai, ražošanai, pārstrādei, kā arī narkotisko vai psihotropo vielu saturošu augu, vai to daļu, kas satur narkotiskās vai psihotropās vielas, nelegālai iegūšanai, glabāšanai, pārvadāšanai;

 

ieroči, munīcija, speciālie līdzekļi un to sastāvdaļas vai darbības ar tiem;

 

dalība militāros konfliktos,  neatkarīgi no konflikta puses un atbalsta veida (tajā skaitā, humānā palīdzība, ieroču piegāde, sakaru pakalpojumi, medicīnas preces utt.);

 

preces vai pakalpojumi, kuriem normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nav izsniegta licence vai atļauja, bet tāda ir nepieciešama (ja Jūsu Pakalpojuma sniegšanai ir nepieciešama licence vai atļauja, Jūs Pakalpojuma aprakstā norādāt skaidru atsauci uz šāda dokumenta esamību, tajā skaitā numuru un derīguma termiņu);

 

uzaicinājums jebkādā formā veikt ziedojumu, noguldījumu vai iemaksas;

 

pārkāpj normatīvo aktu prasības; ir aizliegts saskaņā ar normatīvajiem aktiem; kam piemērojamas īpašas reklāmas prasības, bet tādas nav ievērotas; ir nepatiess, diskriminējošs, ļaunprātīgs vai pretlikumīgs; reklamē vai satur informāciju par aizliegtām precēm vai pakalpojumiem; satur cita veida informāciju, ietekmē vai var ietekmēt normālu Lietotnes darbību vai drošību;

 

azartspēles, ieskaitot loterijas, bukmeikeru pakalpojumus un totalizatorus;

 

 

 

 

 

jebkuras citas preces vai pakalpojumi, kas aizliegti saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem.

Jūsu Pieprasījumi, kuru mērķis vai priekšmets ir:

 

Jūsu vai trešo personu preču vai pakalpojumu reklamēšana, izplatīšana;

 

"darbs internetā" vai tamlīdzīgi nekonkrēti darba vai peļņas piedāvājumi;

 

reklamēt, piedāvāt vai veicināt piramīdveida shēmas, neatļautas sacensības, ķēdes vēstules, mēstules un tamlīdzīgas lietas;

 

aizdevumu piešķiršana un saņemšana, kontu papildināšana maksājumu sistēmās, naudas pārskaitījumu veikšana, maksājumu pieņemšana maksājumu sistēmās;

 

lietotāju piesaistīšana trešo personu resursiem, vietnēm vai lietotāju reģistrēšana šādos resursos, vietnēs;

 

trešo personu intelektuālo īpašuma tiesības aizskarošs vai pārkāpjošs,

 

Jūsu Reitinga vai Lietotnes statistikas ietekmēšana (safabricēšana);

 

pornogrāfiska vai erotiska rakstura, vai kur tiek pieprasīti ar pornogrāfiju vai erotiku saistīti pakalpojumi (tajā skaitā intīmpakalpojumi);

 

 

pieprasījumi ar absurdu saturu;

 

tabakas izstrādājumi, smēķēšanas piederumi, alkohols, prekursori, narkotiskās un psihotropās vielas, narkotiku saturošo augu audzēšana, kontrolējamie medikamenti, bīstamas vai kaitīgas vielas un produkti, kā arī minēto lietu ražošanas un apstrādes aprīkojums

 

darbā iekārtošana;

 

ētikas, humānisma, morāles, tikumības vai pieklājības normu pārkāpjošs;

 

pakalpojumi narkotisko vielu, prekursoru, psihotropo vielu vai to analogu glabāšanai, pārvadāšanai, ražošanai, pārstrādei, kā arī narkotisko vai psihotropo vielu saturošu augu, vai to daļu, kas satur narkotiskās vai psihotropās vielas, nelegālai iegūšanai, glabāšanai, pārvadāšanai;

 

ieroči, munīcija, speciālie līdzekļi un to sastāvdaļas vai darbības ar tiem;

 

dalība militāros konfliktos,  neatkarīgi no konflikta puses un atbalsta veida (tajā skaitā, humānā palīdzība, ieroču piegāde, sakaru pakalpojumi, medicīnas preces utt.);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

uzaicinājums jebkādā formā veikt ziedojumu, noguldījumu vai iemaksas;

 

pārkāpj normatīvo aktu prasības; ir aizliegts saskaņā ar normatīvajiem aktiem; kam piemērojamas īpašas reklāmas prasības, bet tādas nav ievērotas; ir nepatiess, diskriminējošs, ļaunprātīgs vai pretlikumīgs; reklamē vai satur informāciju par aizliegtām precēm vai pakalpojumiem; satur cita veida informāciju, ietekmē vai var ietekmēt normālu Lietotnes darbību vai drošību.

 

azartspēles, ieskaitot loterijas, bukmeikeru pakalpojumus un totalizatorus;

 

reklāmas, korespondences, biļetenu, brošūru un citu nepieprasītu materiālu automātisku vai manuālu izplatīšanu;

 

jebkuras citas preces vai pakalpojumi, kas aizliegti saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem.

 

Tāpat mums ir tiesības dzēst Jūsu Pieprasījumus, kas īsā laika posmā atkārtojas ar vienādu tekstu vai satur identiskas norādes.