Helpify SIA PRIVĀTUMA POLITIKA

 

 

Šajā privātuma politikā ir aprakstīta kārtība, kādā Helpify SIA (reģistrācijas numurs 40203210170, juridiskā adrese: Liepājas iela 2 - 97, Rīga, LV-1002, Latvija) apstrādā personas datus.

 

Šī privātuma politika ir piemērojama, ja klients izmanto, ir izmantojis vai ir izteicis vēlēšanos izmantot Helpify SIA sniegtos pakalpojumus, vai ir citā veidā saistīts ar Helpify SIA sniegtajiem pakalpojumiem.

 

 1. Definīcijas

 

Apstrāde – ir jebkura ar personas datiem vai personas datu kopumiem veikta darbība vai darbību kopums, ko veic ar vai bez automatizētiem līdzekļiem, piemēram, vākšana, reģistrācija, organizēšana, strukturēšana, glabāšana, pielāgošana vai pārveidošana, atgūšana, aplūkošana, izmantošana, izpaušana, nosūtot, izplatot vai citādi darot tos pieejamus, saskaņošana vai kombinēšana, ierobežošana, dzēšana vai iznīcināšana.

 

Dati – personas dati - jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu (datu subjekts); identificējama fiziska persona ir tāda, kuru var tieši vai netieši identificēt, jo īpaši atsaucoties uz identifikatoru, piemēram, minētās personas vārdu, uzvārdu, identifikācijas numuru, atrašanās vietas datiem, tiešsaistes identifikatoru vai vienu vai vairākiem minētajai fiziskajai personai raksturīgiem fiziskās, fizioloģiskās, ģenētiskās, garīgās, ekonomiskās, kultūras vai sociālās identitātes faktoriem.

 

Mydealer vai Mēs -  Helpify SIA, reģistrācijas numurs 40203210170, juridiskā adrese: Liepājas iela 2 - 97, Rīga, LV-1002

 

Klients vai Jūs – jebkura fiziska un juridiska persona, kura izmanto, ir izmantojusi, vai ir izteikusi vēlēšanos izmantot jebkurus Mūsu pakalpojumus vai ir jebkādā citā veidā saistīts ar tiem.

 

Lietotne - Mums piederoša viedtālruņa lietotne MYDEALER, ko Jūs izmantojat, lai piekļūtu Mūsu pakalpojumiem.

 

Mājas lapa – Mūsu mājas lapa: www.MYDEALER.app

 

Pārzinis – Helpify SIA, reģistrācijas numurs 40203210170, juridiskā adrese: Liepājas iela 2 - 97, Rīga, LV-1002.

 

Politika – šī privātuma politika.

 

 1. Vispārīgie noteikumi.

 

 

 1. Mūsu apstrādātie Jūsu Dati.

 

 

 

 

 1. Datu Apstrādes nolūki

 

 

 1. Datu Apstrādes juridiskais pamats

 

 

 1. Datu saņēmēji un to kategorijas

 

 

 1. Datu glabāšanas laikposms

 

 

 

 

 

 

 1. Drošība

 

 

 1. Sīkdatnes

 

 

 1. Datu profilēšana kā Datu Apstrāde

 

 

 1. Jūsu tiesības

 

Jums  ir tiesības attiecībā uz savu Datu Apstrādi, kas saskaņā ar piemērojamiem normatīvajiem aktiem ir klasificēti kā personas dati. Šīs tiesības kopumā ir šādas:

 

 1. Kontaktinformācija